אזרחות צרפתית  זכאות

 

קיימים מקורות שונים לזכאות לאזרחות צרפתית ובעצם לדרכון צרפתי.

כל סוגי הזכאות הינם שונים, חלקם מתיישנים וחלקם לא לכן כדאי קודם כל לברר מה הוא מקור זכאותכם וזאת בכדי לדעת האם הנכם "עדין במרוץ" או אם לגביכם הזכאות התיישנה – נאבדה.

 

מה יש כדאי לבדוק לפני שמתחילים בהליך חידוש או מימוש אזרחות צרפתית?

 

מקור הזכאות: 

לרוב הישראלים  מדובר בזכאות לאזרחות צרפתית בהורשה, זכאות זו מתיישנת אחרי 50 שנה. משמעות הדבר היא שיליד ישראל שזכאי לאזרחות צרפתית בהורשה ורוצה לחדשה צריך לבדוק קודם כל שיש בידו מסמך צרפתי  המעיד על כך כי אכן היתה חיזקת אזרחות צרפתית ב 50 שנה הקודמות לבקשה, דהיינו אם אין ביד הזכאי בהורשה צילום של דרכון צרפתי ישן או תעודת זהות צרפתית ישנה שפג תוקפם פחות מ 50 שנה אז אין טעם בכלל  להתחיל בהליכים, מכיוון שנאבדה הזכאות לאזרחות צרפתית.

 

נושא ההתיישנות:

תקופת ההתיישנות לזכאות בהורשה – או כאשר מדובר בסוג זכאות לאזרחות צרפתית שמתישן (ראה בהמשך) – הינה 50 שנה מתאריך חזקת האזרחות האחרון. כלומר, יש לספור את מספר השנים שעברו  החל מתאריך פג תוקפו של המסמך הצרפתי האחרון של מבקש האזרחות הצרפתית או של ההורה הצרפתי - לדוגמא דרכון צרפתי ישן , כרטיס קונסולרי ישן  , תעודת זהות צרפתית ישנה - אם טרם עברו 50 שנה אזי הזכאות עדין קיימת וניתן לממשה.

 

מה על הישראלים לעשות כדי לחדש את זכאותם לדרכון צרפתי?

מה היא הדרך הנכונה לחידוש אזרחות צרפתית או דרכון צרפתי שפג תוקפו?

האם ניתן להעביר את הזכאות לאזרחות צרפתית לילדים אם ההורה הצרפתי בעצמו לא החזיק בדרכון צרפתי הרבה שנים?

ֿ

כאשר ישראלים פונים לקונסוליה הצרפתית בישראל כדי לממש את זכאותכם לקבלת אזרחות צרפתית או לחדש את דרכונים הצרפתי הם מתבקשים בכל פעם להוכיח:

א –  את מקור זכאותכם

ב – את ההורשה (קשר בניכם למקור האזרחות)

ג – כי עדין לא עברה תקופת ההתיישנות או כי זכאותכם איננה מתיישנת כלל בעיקרון, אדם שמגיע לאחר גיל 50 ואף פעם לא החזיק באזרחותו או לא נרשם בקונסוליה הצרפתית בארץ, נדרש עבור הליך משפטי של אישור אזרחות צרפתית, הליך זה מתנהל מול מסמך הנקרא תעודה המעידה על אזרחות צרפתית, בית משפט בצרפת.

 

קיימים היום שני הליכים שונים לאישור אזרחות צרפתית

הליך בפני בית המשפט המנהלי הנקרא בצרפתית certificat de nationalité française  תעודה המעידה על אזרחות צרפתית  או הליך בתביעת אזרחות צרפתית בבית המשפט  המחוזי בצרפת - הנקרא בצרפתית assignation de natioanlité 

 

 

א – הליך מנהלי מול הרשם לעניני אזרחות צרפתית בפריז (ההליך הינו ארוך מאוד, נע בין שנתיים וחצי לארבע שנים)

 

ב – הליך שיפוטי מול בית משפט מחוזי בפריז, ההליך מנהל עם דיון ומדובר בתביעת אזרחות של ממש (אורך ההליך כשנה וחצי)

 

שני ההליכים הינם שונים לחלוטין ויש למבקש בחירה.

 

ההליך בבית המשפט המנהלי איננו מומלץ על ידי משרדנו מכיוון שהוא הליך ארוך ופסק הדין אשר מתקבל הינו בעל ערך להחלטה מנהלית, כלומר תקף כלפי המבקש בלבד ולא ילדיו.

לעומת זאת, ההליך תביעת אזרחות צרפתית בבית המשפט המחוזי מתנהל כשנה עד שנה וחצי ומוביל במקרה של הצלחה לפסק דין המאשר את האזרחות הצרפתית באופן חלוט וסופי. פסק הדין הינו תקף כלפי כל העולם .

 

לאחר שבית המשפט יאשר את זכאות המבקש לאזרחות צרפתית עורך דין יעביר לו זאת. מבקש האזרחות יצטרך להסדיר את מעמדו מול הקונסוליה הצרפתית בישראל, יהיה צורך לעבור מול מרשם הצרפתים (נאנט) וכמו כן מול מחלקת רישום אזרחי של הקונסוליה הצרפתית בישראל (הליכים מנהליים לצורך שחזור תעודת לידה צרפתית, רישום במרשם הצרפתי, רישום קונסולרי ועדכון מעמד אזרחי ).

 

כך, אם כבר יש לכם הוכחה כלשהי שאתם או אחד מהוריכם או הורי הורכם היה בעבר אזרח צרפת, כדאי מאוד לחדש את זכאותכם.  לצורך כך, תפנו לעו"ד אשר יטפל באיתור המסמכים הנדרשים, הגשת תיק לבית המשפט לענייני אזרחות בצרפת (אם נדרש) וכמו כן עדכון  מעמדכם  האזרחי  מול הקונסוליה הצרפתית (ספר משפחה מעודכן עם הפרטים שלכם, בני זוגכם וילדיכם).

 

מי זכאי לאזרחות צרפתית/לדרכון צרפתי?

זכאויות  לאזרחות צרפתית/דרכון צרפתי  נושאי ההתיישנות:

 

1 – אזרחות צרפתית לילדים זכאים יליד צרפת  או אלג’יר (לפני  ה 01.01.1963  בלבד) מהורה שגם כן נולד בצרפת או אלג'יר (לפני ה 01.01.1963 בלבד) – דור שני ברציפות

2 – זכאי כל אדם שנולד מהורה  בעל אזרחות צרפתית בתנאי כי ההורה הכיר בו כבנו/בתו מול רשות צרפתית או מול רשות אחרת מוסמכת לכך בהיותו קטין.

3  – בהקשר זה, ילדים אשר נולדו לאחר נישואי הוריהם לא נדרשים  להציג  הכרת אבהות או אימהות. לחילופין, ילדים אשר נולדו מחוץ לנישואין או לפני נישואי הוריהם צריכים להציג הכרת אבהות/אימהות תקפה: הכרה שנערכה מול הפקיד רישום הצרפתי או מול פקיד רישום אחר (בארץ המסמך נקרא « הכרת אבהות  לילד שנולד מאישה פנויה »).

 

לגבי ילדים שעדין היו קטינים ב 01.01.2008: ההורשה כלפי האם הינה קבועה לפי חוק (חוק חדש משנת 2008) , כך שאין צורך בהכרת אימהות במידה והנכם צרפתים דרך האם. לחילופין, כאשר הנכם צרפתים דרך האב יש צורך בהכרת אבהות  מול רשות צרפתית או מול מרד הפנים (ראה דלעיל).

4 – זכאות אזרחות צרפתית הטבות לכל ילדי טוניס שנולד בטוניסיה מהורה שגם כן נולד בטוניסיה  בתקופת המנדט בתנאים מסוימים (אמנה צרפת – טוניסיה ) שימו לב, לידה בצרפת בלבד אינה מקנה אזרחות. כמו כן, גם לידה בטוניסיה או מרוקו בלבד אינה מקנה אזרחות.

 

זכאויות לאזרחות צרפתית שאינן מתיישנות:

 

1 – זכאי כל אדם ללא קשר למקום לידתו  בן/בת להורה אחד אשר התאזרח לצרפתי בהיותו קטין זאת בתנאי כי ההורה הכיר בו כבנו/בתו מול רשות צרפתית או מול רשות אחרת מוסמכת לכך

2 – זכאי כל אדם שנולד/ה  בצרפת או אלג’יר מהורים זרים (בעלי אזרחות שאיננה אזרחות צרפתית  אשר הגישו לטובתו הצהרה (déclaration) בהיותו קטין כדי שיקבל את הזכאות לאזרחות צרפתית

3 – זכאי כל יליד צרפת מהורים ללא אזרחות  או כל יליד צרפת שאיננו  זכאי לקבלת אזרחות אחרת מתוקף הורשה.

4 – זכאי כל יליד צרפת אשר התגורר בה לפחות 5 שנים ברציפות וזאת החל מגיל 11 בתנאי כי הוריו הגישו לטובתו הצהרה בהיותו קטין

 

התאזרחות:

 

התאזרחות לצרפתי/ה מתוקף נישואין

  • אם התחתנתם עם אזרח/ית צרפת. שימו לב שהתנאים לקבלת אזרחות צרפתית לבן זוג בזכות נישואין הוא ידיעת השפה הצרפתית (דיבור ברמה טובה והבנה ברמה טובה מאוד). תנאי זה נבדק במסגרת מבחן אשר נערך ע"י המכון הצרפתי וכמו כן בראיון אישי של כשעה עם המועמד
  • לתשומת ליבכם: בחודש אפריל 2020 יצאה תקנה חדשה בנוגע לדרישות המבחן בצרפתית לקבלת אזרחות צרפתית מכוח נישואין / רכישת אזרחות צרפתית מכוח נישואין : כך נדרש לנסח חיבור קצר בצרפתית , הדורש יכולת  הבעה בכתב ברמה די טובה.
  • תנאי נוסף הוא שעברו לפחות 5 שנים מאז החתונה (5 שנים של חיים משותפים).

 

איך מחדשים את הזכאות לדרכון צרפתי?

שירות המשרד בחידוש אזרחות צרפתית מתוקף הורשה

 

עורכת דין ג'ולי דניאל מתמחה מזה זמן רב ובהצלחה רבה בטיפול לחידוש אזרחות צרפתית ודרכון צרפתי.

עורכת דין ג׳ולי דניאל הינה ברשימת עורכי הדין המוסמכים מטעם הקונסוליה הצרפתית בישראל ושגרירות צרפתי בישראל, תחום התמחותה מזה שנים רבות בחידוש אזרחות צרפתית ודרכון צרפתי, עבודתה היום יומית מחול הקונסוליה הצרפתית ומול בתי המשפט הצרפתיים מעניקים לה משקל רב ויתרון מהותי להגנת זכויותיהם של ישראלים המעוניינים לחדש את זכאותם לדרכון צרפתי.

 

משרדנו מעניק לכם שירות מקצועי ואמין, בשפה העברית או לפי בחירתכם בשפות הצרפתית, האנגלית או הספרדית, לכל נושא בתחום הדין הצרפתי בכלל ובפרט בחידוש אזרחות צרפתית או דרכון צרפתי.

 

משרדנו הינו משרד דו לשוני אמתי , בו עובדים עורכי דין דוברי צרפתית ברמת שפת אם ועברית כמובן.  משרדנו נותן שירות לישראלים צאצאים של ילידי צרפת או אלגיר , ישראלים צאצאי מרוקו, ספרד, טוניסיה, לבנון ועוד אשר מעוניינים וזכאים לחידוש אזרחות צרפתית או דרכון צרפתי .

 

יתרונות המשרד על פני משרדים אחרים בישראל הינם הניסיון שלנו בתחום האזרחות הצרפתית ,  שיתוף פעולה ועבודה עם עורכי דין צרפתיים ועורכי דין ישראלים, וכמובן שקיפות בתהליך רכישת האזרחות הצרפתית או בתהליך חידוש האזרחות הצרפתית.

 

ידוע לנו כי רוב הישראלים זכאים לדרכון צרפתי או אזרחות צרפתית נולדו בארץ ולא מדברים את השפה הצרפתית, ידוע כי כיום הקונסוליה הכללית של צרפת מעמידה קשיים רבים לכל הישראלים זכאים לדרכון צרפתי אשר ומעוניינים לחדש את זכאותם, ולכן משרדנו מעניק לישראלים שירות משפטי מקיף הכולל הוצאת מסמכים צרפתיים, מילוי טפסים, התכתבויות בצרפתית עם הרשות הקונסוליה הצרפתית בישראל או כל רשות צרפתית נחוצה, ייצוג ומעקב תיקים בבית המשפט הצרפתי ובעיקר שקיפות מלאה והסבר מלא בעברית לכל לקוחותינו על ההליכים שעליהם לעבור, סיכוי התיק שלהם וכמובן עלויות ושכ"ט

 

צוות המשרד תחת פיקוחה של עורכת דין ג׳ולי דניאל מוציא עבור לקוחות המשרד את כל הניירת / המסמכים הנדרשים  על ידי הקונסוליה הצרפתית בתל אביב ועל ידי הקונסוליה הצרפתית בירושלים, כך שלקוחותינו יכולים לגשת לקונסוליה "מוכנים וערוכים" לקבלת הדרכון הצרפתי ולהעברת זכאותם לילדיהם.

 

במידה ונדרשתם ע"י הקונסוליה הצרפתית לעבור את ההליך הארוך של בקשת תעודה המעידה על אזרחות צרפתית אל מול בית המשפט לעניני אזרחות בצרפת (הנקרא בצרפתית CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE),  או במידה וברצונכם להגיש תביעה לקבלת אזרחות צרפתית מול בית המשפט בצרפת,

עו"ד ג'ולי דניאל מטפלת בבקשתכם מ א' עד ת' מגישה באופן אישי,את התיק שלכם בצרפת, מבצעת מעקב מול מזכירות הרשם להתקדמות התיק וזאת עד למתן החלטה ( מול בית המשפט לענייני אזרחות בצרפת).

 

פירוט ההליכים ושירותי המשרד:

המדור הצרפתי של המשרד הכולל את עורכת הדין ג׳ולי דניאל ושני מתמחים משתדל להעניק ללקוחות שירות יעיל, תוך עבודה מעמיקה ומסודרת, השומר על שקיפות והדברות עם הלקוח.

 

בשלב ראשון

משרדנו בודק ללא עלות את הזכאות לאזרחות צרפתית של המבקש  בהורשה וזאת בדגש על נושא ההתיישנות.

בדיקה זו מתבצעת דרך מילוי טופס באתר או בשיחת טלפון עם אחד מהמתמחים שלנו.

הבהרה: משרדנו איננו נוהג לגבות שכ"ט ולקבל לקוחות שעבורם עברה תקופת ההתיישנות ומקבל אך ורק ישראלים שלכאורה עדין זכאים לחידוש אזרחות צרפתי.

 

בשלב שני,

לאחר בדיקת זכאות, משרדנו מציע לכם פגישת יעוץ בפגישת הייעוץ הראשונה אצל עו"ד ג'ולי דניאל נערכת בדיקת המסמכים הקיימים, רישומים קודמים ברשויות הקונסולריות בארץ או מול מוסדות בצרפת, בדיקה במרשמים הצרפתים והערכה לגבי קיום הזכות וסיכויים להשגת מסמכים נוספים חסרים במוסדות המנהליים בצרפת.

 

נמסר ללקוח מספר תיק למעקב במשרדנו ונקבע כבר לחודש מאוחר יותר פגישת המשך (ללא תשלום נוסף).

 

בשלב שלישי, נערכת פגישת המשך

במסגרתה עורכת דין ג׳ולי דניאל מעדכנת את הלקוח על תוצאות החיפוש והשגת התעודות הצרפתיות לאחר הבדיקה במרשמים הצרפתיים, הבדיקות מול מוסדות בצרפת, וכל הבדיקות שנערכו מול מוסדות רשמיים בצרפת.

 

נערכת הארכת מצב התיק של הלקוח ובמידה והדבר אפשרי משרדנו מלווה את תיקו הלקוח בהליך הרישום מול הקונסוליה הצרפתית

 

במידה ויש צורך להשיג מסמכים נוספים מחוץ לישראל או מחוץ לצרפת, כלומר במידה ויש צורך בהשגת מסמכים חסרים במרוקו ו/או בטוניס ו/או באלג'יר, ממשרדנו מודיע את הלקוח ומתארך בהתאם עם נציגינו במדינות הזרות, לצורך השלמת  התיק.

 

והדרכה לצורך רישום הלקוח כצרפתי מול הקונסוליה הצרפתית בישראל או רישום ילדיו בספר המשפחה הצרפתית כוללת בנוסף למסירת מסמכים צרפתיים המסמכים הישראליים, בדיקת מסמכים ישראלים, חותמת אפוסטיל באמצעות שירות השליחים של המשרד, מילוי טפסים, הכנת מיילים לקונסוליה הצרפתית וכל ההתכתבויות הנדרשות לצורך רישום בקונסוליה הצרפתית וקבלת הדרכון הצרפתי.

 

חשוב לדעת כי בשנה האחרונה הקונסוליה הצרפתית בתל אביב וכמו כן הקרונסוליה הצרפתית בירושלים מעמידה קשיים רבים  לישראלים המעוניינים לממש או לחדש את זכאותם  לאזרחות צרפתית או לדרכון צרפתי.  אך לפעמים, באופן מפתיע , הקונסוליה הצרפתית מסכימה לרשום אנשים שמגעים עם פחות ניירת זאת כאשר כל המסמכים החשובים נמצאים בתיק ההורה בקונסוליה הצרפתית. לכן,  תמיד כדאי לנסות לחדש את הזכאות לאזרחות צרפתית או לבקש דרכון צרפתי מול הקונסוליה לפני שפונים להליך אחר, ארוך יותר ומסובך יותר -  עדיף לפנות לקונסוליה בהתחלה ולנסות לחדש את הזכאות מול הקונסוליה, מקסימום בזבזתם שעתיים אבל לפחות ניסיתם .

 

במידה והקונסוליה הצרפתית איננה מסכימה להנפיק דרכון צרפתי למבקש או לרשום אותו כצרפתי, משרדנו מציע ללקוחות שכ"ט הכולל את כל העלויות לצורך הגשת בקשה לאזרחות צרפתית בבית המשפט הצרפתי (הליך מנהלי או הליך שיפוטי – ראה מעלה).

 

שורות המשרד לתיקים בבית המשפט הצרפתי כולל:

 

- השגת מסמכים צרפתים מעודכנים 

- בדיקת  מסמכים ישראלים

- שירותי תרגום על ידי מתרגמת מוסמכת מטעם בית המשפט הצרפתי והקונסוליה הצרפתית בישראל

- הכנה והגשת התיק  לבית המשפט בצרפת 

- פגישות למעקב התיק עם השופט הממונה על תיק הלקוח בבית המשפט המנהלי בצרפת או יצוג בהליך שיפוטי בבית המשפט המחוזי בצרפת

- יצוג מלא על ידי עו״ד רשום בלשכה של פריז והמתמחה בתחום תביעת אזרחות צרפתית

 

לאחר הגשת התיק, עו"ד ג'ולי דניאל  עוקבת  לאחר החלטות או דרישות נוספות בתיקי לקוחותיה . יש לציין כי עו"ד ג'ולי דניאל נוסעת פעמים רבות לאורך כל השנה  ורגילה לעבוד מול בית המשפט לענייני אזרחות בצרפת.

 

בשלב רבעי: לאחר קבלת פסק הדין המאשר את זכאותו לאזרחות צרפתית של המבקש הקונסוליה הצרפתית יוצרת קשר עם עו"ד ג'ולי דניאל ומודיע כי התקבלה החלטת הרשם: מתן התעודה המעידה על אזרחות צרפתית שמשמעותה קבלת האזרחות צרפתית, או לחילופין בקשת מסמכים או נתונים נוספים.

 

לאחר מכן עו"ד ג'ולי דניאל מלווה את הלקוח בתהליכי רישום קונסולרי ובקשת ספר משפחה, בקשת דרכון צרפתי או ת.ז. צרפתית, זאת כולל העברת הזכאות לאזרחות  צרפתית לילדים ואפילו , במידה והדבר אפשרי, לנכדים! 

 הליווי ו בסיום התהליך כולל ליווי בעת בקשת ספר משפחה צרפתי ורישום ילדים בספר משפחה 

וכל הליך מול הקונסוליה הצרפתית  או מול משרד החוץ הצרפתי עד להנפקת הדרכון הצרפתי.

 

במידה וכן התבצע  רישום הלקוח בקונסוליה הצרפתית (במידה ולא נדרש הליך מול בית משפט)  עו״ד ג׳ולי דניאל מלווה את לקוחותיה בהמשך מההליכים לרישום ילדים של לקוחותיה .

 

 

לקבלת מידע מפורט יותר בהליכים באזרחות צרפתית ניתן לעיין באתר זה .

כמו כן, אנו ממליצים על קריאת מספר כתבות אשר יוכלו לסייע לכם בהבנת הנושא:

 תוכן כתבות אלה נמצאות  בקישורים הבאים :

 

שיעור אזרחות צרפתית - כתבה בעיתון הארץ

https://www.haaretz.co.il/labels/passport/1.9490310 

 

הדרך הבטוחה לקבלת דרכון צרפתי - כתבה באתר וואלה

 https://law.walla.co.il/item/3073121

 

למה  הקונסוליה הצרפתית מקשה על ישראלים? -כתבה באתר ווינט

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5623264,00.html 

 

אזרחות צרפתית  - מה לעשות כשהדלתות נסגרו - כתבה באתר מעריב

https://www.maariv.co.il/news/law/Article-761596

 

 

כמו כן, ניתן למצוא מידע מורחב לפי נושא  באתר זה בקטגוריה מאמרים  מקצועיים .

 ספר משפחה צרפתי

אזרחות צרפתית לבן 

 

בדף זה ובפורום הפייסבוק שלנו ״  ישראלים בעלי דרכון צרפתי ״ תוכלו למצוא מידע  מורחב יותר בנושאים:

אזרחות צרפתית

אזרחות צרפתית זכאות

אזרחות צרפתית  לילדים

אזרחות צרפתית לנכדים

אזרחות צרפתית לבן זוג

קבלת אזרחות צרפתית

חידוש אזרחות צרפתית בהורשה

הוצאת דרכון צרפתי

ספר משפחה צרפתי

בקשת דרכון צרפתי

תעודת לידה צרפתית

הקונסוליה

רישום בקונסוליה הצרפתית

 זכאות לדרכון צרפתי 

רישום ילדים בספר משפחה צרפתי

 

 

 

אזרחות צרפתית עורך דין | קבלת אזרחות צרפתית | זכאות לאזרחות צרפתית​

קביעת פגישה והצעת מחיר לקוחות חדשים: 058-7704082​​

דוא"ל: daniel.julie.adv@gmail.com​

דרויאנוב 5- בנין כלל- קומה 15- תל אביב

ללקוחות קיימים:

03-7718844

מלאו את הפרטים:​​

ונציג מטעמנו יצור עמך קשר בהקדם​​

שליחה

*שדה חובה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

*שדה חובה

*שדה חובה