אזרחות צרפתית לבן זוג

נישואין אזרחיים בצרפת

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד) 

 

נישואים אזרחיים בצרפת : דרך המלך לאפשר כניסה לצרפת לבן הזוג השני שאיננו בעל דרכון צרפתי  (הישראלי)  ובתנאים מסוימים הדרך לקבלת אזרחות צרפתית מתוקף נישואין.

 

 (מיועד גם כן לזוגות חד מיניים)

 

בעלי אזרחות צרפתית המעוניינים לערוך נישואין אזרחיים בצרפת-  כאשר אחד מבני הזוג לפחות הינו בעל אזרחות צרפתית – מוזמנים להיעזר בשירותיה של עו"ד ג'ולי דניאל לצורך ארגון הניירת והטקס בצרפת.

 

לאחר עריכת הטקס משרדנו יפעול על מנת לרשום את הנהישואין בישראל מול משרד הפנים.

 

לאחר 4 שנות נישואין, בן הזוג הלא צרפתי יוכל להגכיש בקשה לקבלת אזרחות צרפתית מתוקף נישואין (ראה הסבר מפורט במאמרים  באתר זה תחת הכותרת ״ אזרחות צרפתית לבן זוג ״  ).

 

 נישואין בצרפת: אך זה מתנהל?

 

עו"ד ג'ולי דניאל תלווה את בני הזוג לאורך כל ההליך משלב הגשת התיק נישואין ועד עריכת טקס הנישואים בעיריה בצרפת, כך שכל מה שנותר לבני הזוג זה לטוס לצרפת ולהינשא!

 

 מידע על החוק החדש המתיר בצרפת נישואים בין בני זוג מאותו מין:

 

בתאריך 17 למאי 2013 הוצא חוק חדש בצרפת  הנקרא "נישואים לכולם", חוק זה מאפשר לראשונה נישואין אזרחים בין בני זוג מאותו מין כאשר אחד מבני הזוג הינו בעל אזרחות צרפתית /דרכון צרפתי.

 

למרות התנגדויות רבות והגשת עתירות מנהליות כנגד החוק, חוק זה פורסם באופן פומבי בתאריך 18 למאי 2013 והינו היום בתוקף בצרפת.

 

הנוסח הסופי של החוק אושר בקראה שניה בכנסת הצרפתית ב 23 לאפריל 2013 .

 

מהות החוק החדש המתיר בצרפת נישואין לבני זוג מאותו מין:

 

חוק זה מתיר נישואין אזרחיים בצרפת לבני זוג מאותו מין. כתוצאה מיכך הוא פותח גם כן את הדלתות לאימוץ במשותף על ידי בני זוג מאותו מין,

 

באם מדובר באימוץ משותף של ילד על ידי שני בני הזוג/שתי בנות הזוג או באם מדובר באימוץ של ילדיו/ילדיה של בן/בת הזוג השני על ידי בן זוגו/בת זוגתו.

 

חוק זה מתיר חתונה אזרחית בין בני זוג מאותו מין בצרפת וכמו כן הכרה בנישואין בין בני זוג מאותו מין אשר נערכו לפני הוצאת החוק במדינות בהן נישואין כאלה מותרים.

 

החוק מכיר בהורשה מחוץ לנישואין וכמו כן בהורשה מכוח אימוץ. כאשר המעמד של הילד המאומץ והילד הביולוגי הינו אותו מעמד בדיוק מבחינת זכויותיו לאזרחות צרפתית/לדרכון צרפתי וחוק הירושה בצרפת.

 

לכל בעל אזרחות צרפתית המתגורר בישראל יש אפשרות להינשא בנישואין אזרחיים בצרפת באיזור מגוריו או באזור מגורי הוריו .

 

–          כאשר אחד.אחת  מבני/הבנות  הזוג כבר אימץ/צה  ילד בצרפת או מחוץ לצרפת בן הזוג השני יוכל גם הוא לקבל מעמד של הורה מאמץ. לצורך כך יש לפנות  בשלב ראשון,  בעזרת עו"ד מקצועי , לבית משפט המחוזי בצרפת כדי לבקש את רישום  האימוץ (במידה והוא נעשה מחוץ לצרפת),  ולאחר מיכן להינשא לבן/בת הזוג המאמץ/צת בצרפת בהתאם לחוק החדש

 

–        כאשר שני בני הזוג/שתי בנות הזוג מעוננים/ות לאמץ יחד ילד אך עדין לא אימצו אותו , במידה והחוק המקומי לא מתיר זאת (כמו בישראל לדוגמא), כדאי להם/להן ראשית להינשא בצרפת, בהתאם לחוק החדש.  אזי כאשר אחד מבני הזוג/בנות הזוג יאמצו ילד ,ניתן יהי לבקש מול הרשויות הצרפתיות (קונסוליה צרפתית בישראל ובית משפט מחוזי בצרפת) שהילד יהיה רשום כילד משותף להם/להן בספר המשפחה.

 

שמו של הילד המאומץ יהיה שמם של שני ההורים הנשואים

 

תקדים  מתאריך 10.10.2013 לגבי נישואים אזרחיים של בני זוג מאותו מין  המתגוררים מחוץ לצרפת:

 

הוגשה עתירה על ידי בני זוג מעורבים (צרפתי/בעל אזרחות זרה) לאחר סירוב עריכת טקס נישואים אזרחיים ע"י הקונסול הצרפתי במרוקו. התקבלה עתירתם של בני הזוג ופוסק כי סירוב עריכת נישואים אזרחיים לבני זוג מאותו מין  – בטענה כי מרוקו חתומה על אמנה עם צרפת לפיה לא מותרים נישואין כאלה –  איננו חוקי ומהווה הפרה לחוק והפרה לעקרונות כללי המשפט הצרפתי. כך, סביר להניח כי בעוד מספר שבועות יינתן פתרון לזוגות מאותו מין מעורבים (כמו זוגות צרפתי/ישראלי) המתגוררים בישראל  לעריכת טקס נישואים אזרחיים בהתאם לחוק החדש דהיינו חתונה אזרחית מול הקונסול הצרפתי או חתונה אזרחית בעריה בצרפת לפי בחירתם.

 

נישואים חד מיניים בצרפת

 (מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחר)

 

מידע על החוק החדש המתיר בצרפת נישואים בין בני זוג מאותו מין:

בתאריך 17 למאי 2013 הוצא חוק חדש בצרפת  הנקרא "נישואים לכולם", חוק זה מאפשר לראשונה נישואין אזרחים בין בני זוג מאותו מין כאשר אחד מבני הזוג הינו בעל אזרחות צרפתית /דרכון צרפתי.

 

למרות התנגדויות רבות והגשת עתירות מנהליות כנגד החוק, חוק זה פורסם באופן פומבי בתאריך 18 למאי 2013 והינו היום בתוקף בצרפת.

 

הנוסח הסופי של החוק אושר בקריאה שיניה בכנסת הצרפתית ב 23 לאפריל 2013 .

 

שינוי משמעותי במשפט הצרפתי בתחום הנישואין של בני הדוגמאות מין

 

לפני מספר חודשים הועבר בקריאה שניה בכנסת הצרפתית החוק המאפשר לזוגות בני אותו מין להינשא בנישואין אזרחיים אל מול פקיד מרשם צרפתי.

בני הזוג יוכלו להתחתן בעריה בצרפת וככל הנראה מול הרשות הקונסולרית המוסמכת במדינה בה מתגורר בן/בת הזוג הצרפתי.

 

כמו כן, בני זוג אשר התחתנו מחוץ לצרפת (במדינות בהן נישואין בין בני זוג מאותו המין

 

מותרים)  זכאים להינשא בשנית בפני כל רשות קונסולרית מוסמכת המייצג את צרפת מחוץ לגבולות המדינה.

 

כך, קיימת הזכות לכל בעל אזרחות צרפתית /מחזיק דרכון צרפתי המתגורר בישראל  אשר התחתן עם בני זוגו/בת זוגתו בחו"ל לבקש מהקונסוליה הצרפתית בישראל לחתן אותו לבן/בת זוגו/תו בהתאם לחוק החדש (בתנאי כי הוא רשום בקונסוליה הצרפתית בישראל).

 

בני הזוג מאותו מין אשר יתחתנו בנישואין אזרחיים על פי החוק החדש יקבלו ספר משפחה בו יהיו רשומים כבני זוג על פי החוק הצרפתי.

 

הקונסוליה הצרפתית ו/או הרשויות הצרפתיות בישראל אינן מחתנות בני זוג מאותו מין בישראל מחשש לפגוע בסדר הציבורי, אבל זוגות כאלה יכולים להינשא בצרפת בנישואים אזרחיים.

 

לאור התקדים מתאריך 10.10.13  יינתן פתרון לבני זוג מעורבים ישראלי – צרפתי  המתגוררים בישראל וללא הורים בצרפת

 

עו"ד ג'ולי דניאל פנתה בכתב לשרת המשפטים של צרפת בשאלת הסמכות המקומית לצורך נישואים אזרחיים של זוגות מעורבים ישראלי/צרפתי  בעריה שבצרפת.

 

שאלה זו נשאלה על ידי עו"ד ג'ולי דניאל בחודש אוקטובר 2013 , ובתחילת דצמבר התקבלה במשרדה תשובה רשמית.

 

 כך, עו"ד ג'ולי דניאל יכולה לפנות  – בשם הזוגות המעורבים המתגוררים בישראל והמעוניינים להינשא בצרפת בטקס אזרחי- ישירות לערייה בצרפת בבקשה להגשת תיק נישואין.

 

קישור לפרויקט חוק הנישואין לבני זוג מאותו המין – בשפה הצרפתית

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0344.asp

 

 

נישואים אזרחיים של ישראלים בצרפת   -  רישום ילדים מאומצים של ישראלים בצרפת 

מהות החוק החדש המתיר בצרפת נישואין לבני זוג מאותו מין ורישום ילדים מאומצים או ילדים  שנולדו מאם פונדקאית

 

חוק זה מתיר נישואין אזרחיים בצרפת לבני זוג מאותו מין. כתוצאה מכך הוא פותח גם כן את הדלתות לאימוץ במשותף על ידי בני זוג מאותו מין,

 

באם מדובר באימוץ משותף של ילד על ידי שני בני הזוג/שתי בנות הזוג או באם מדובר באימוץ של ילדיו/ילדיה של בן/בת הזוג השני על ידי בן זוגו/בת זוגתו.

 

חוק זה מתיר חתונה אזרחית בין בני זוג מאותו מין בצרפת וכמו כן הכרה בנישואין בין בני זוג מאותו מין אשר נערכו לפני הוצאת החוק במדינות בהן נישואין כאלה מותרים.

 

החוק מכיר בהורשה מחוץ לנישואין וכמו כן בהורשה מכוח אימוץ. כאשר המעמד של הילד המאומץ והילד הביולוגי הינו אותו מעמד בדיוק מבחינת זכויותיו לאזרחות צרפתית/לדרכון צרפתי וחוק הירושה בצרפת.

 

לכל בעל אזרחות צרפתית המתגורר בישראל יש אפשרות להינשא בנישואין אזרחיים בצרפת באזור מגוריו או באזור מגורי הוריו .

 

–          כאשר אחד / אחת  מבני/הבנות  הזוג כבר אימץ/צה  ילד בצרפת או מחוץ לצרפת בן הזוג השני יוכל גם הוא לקבל מעמד של הורה מאמץ. לצורך כך יש לפנות  בשלב ראשון,  בעזרת עו"ד מקצועי , לבית משפט המחוזי בצרפת כדי לבקש את רישום  האימוץ (במידה והוא נעשה מחוץ לצרפת),  ולאחר מיכן להינשא לבן/בת הזוג המאמץ/צת בצרפת בהתאם לחוק החדש

 

–        כאשר שני בני הזוג/שתי בנות הזוג מעונינים/ות לאמץ יחד ילד אך עדין לא אימצו אותו , במידה והחוק המקומי לא מתיר זאת (כמו בישראל לדוגמא), כדאי להם/להן ראשית להינשא בצרפת, בהתאם לחוק החדש.  אזי כאשר אחד מבני הזוג/בנות הזוג יאמצו ילד ,ניתן יהי לבקש מול הרשויות הצרפתיות (קונסוליה צרפתית בישראל ובית משפט מחוזי בצרפת) שהילד יהיה רשום כילד משותף להם/להן בספר המשפחה.

 

שמו של הילד המאומץ יהיה שמם של שני ההורים הנשואים לפי החוק החדש

 

תקדים  מתאריך 10.10.2013 לגבי נישואים אזרחיים של בני זוג מאותו מין  המתגוררים מחוץ לצרפת:

הוגשה עתירה על ידי בני זוג מעורבים (צרפתי/בעל אזרחות זרה) לאחר סירוב עריכת טקס נישואים אזרחיים ע"י הקונסול הצרפתי במרוקו. התקבלה עתירתם של בני הזוג ופוסק כי סירוב עריכת נישואים אזרחיים לבני זוג מאותו מין  – בטענה כי מרוקו חתומה על אמנה עם צרפת לפיה לא מותרים נישואין כאלה –  איננו חוקי ומהווה הפרה לחוק והפרה לעקרונות כללי המשפט הצרפתי. כך, סביר להניח כי בעוד מספר שבועות יינתן פתרון לזוגות מאותו מין מעורבים (כמו זוגות צרפתי/ישראלי) המתגוררים בישראל  לעריכת טקס נישואים אזרחיים בהתאם לחוק החדש דהיינו חתונה אזרחית מול הקונסול הצרפתי או חתונה אזרחית בעריה בצרפת לפי בחירתם.

 

בדף זה תוכלו ןלמצוא מידע בנושאים :

אזרחות צרפתית לבן זוג

נישואין עם צרפתי

נישואים אזרחיים בצרפת

דין צרפתי

דרכון צרפתי לבן זוג

צו הורות צרפתי

נישואים בצרפת

דין צרפתי

 

 

קביעת פגישה והצעת מחיר לקוחות חדשים: 058-7704082​​

דוא"ל: daniel.julie.adv@gmail.com​

דרויאנוב 5- בנין כלל- קומה 15- תל אביב

ללקוחות קיימים:

03-7718844

מלאו את הפרטים:​​

ונציג מטעמנו יצור עמך קשר בהקדם​​

שליחה

*שדה חובה

תודה רבה!

הטופס נשלח בהצלחה.

*שדה חובה

*שדה חובה