דין צרפתי 

דיני ירושה בצרפת

 

איך מתחלקת ירושה של תושב צרפת  בישראל?

 

בשנים האחרונות מספר הצרפתים אשר השקיעו בנכסים בישראל או אשר  עלו לישראל והתגוררו בה דרך קבע עלה באופן מהותי ביותר, ובכך מספר נכסים בבעלות צרפתים בישראל גדל , ובתי המשפט לענייני משפחה בישראל מתמודדים  בשנים האחרונות עם מספר רב של תיקים בהם מעורבים הדין הצרפתי והדין הישראלי. 

בהתאם לדין הישראלי, כאשר נפטר תושב צרפת והותיר נכסים בישראל , הרשם לענייני ירושות איננו מוסמך ליתן את צו הירושה (להבדיל מתיק בו המנוח היה תושב ישראל) אלא בית המשפט לענייני משפחה שבאזור סמכותו נמצא הנכס של המנוח, ולאחר מתן עמדת היועץ המשפטי לממשלה.

 

כך, השופט ישראלי עליו מוטלת האחריות ליתן צו ירושה לגבי חלוקת עיזבון מנוח תושב צרפת צריך בעצם לעמוד בנעליו של שופט צרפתי וליתן את צו הירושה של המנוח - כאמור  התושב צרפת בהתאם לכללי הדין הצרפתי, בהתחשב מנקודת מבטו של הדין הצרפתי / כללי הדין הצרפתי בעניני ירושות.

 

בתיק עיזבון  של  מנוח שהיה תושב צרפת בעת פטירתו . השופט הישראלי יבחן :

 

- מה עמדתו של הדין הצרפתי בתפיסתו לכללי המשפט הבן לאומי הפרטי לגבי נכסים של תושב צרפת נמצאים בישראל 

- האם נכסי מנוח תושב צרפת הנמצאים בישראל יחולקו בהתאם לדין הירושה הצרפתי הפנימי או האם המנוח יכל היה  לבחור בדין אחר

- במידה והמנוח ערך  צוואה בישראל  , השופט הישראלי יבחרון  האם הצוואה שנערכה בישראל על ידי המנוח הינה תקיפה מבחינת צורתה בהתאם לכללי הדין הצרפתי?

 - האם ניתן להחיל את כל הוראותיה של הצוואה על נכסי המנוח תושב צרפת בישראל

-  האם המנוח יכול היה  לבחור  כתושב צרפת בדין ישראלי כדין החל על ירושתו 

או לחילופין האם ניתן להחיל רק חלק מהוראותיה מכיוון שהמנוח היה כרוך עדין בדין הצרפתי ובכך לא יכל לנשל מהירושה יורשים מוגנים

- במידה והמנוח לא ערך צוואה בישראל אלא ערך צוואה בצרפת או מתנה בין בני זוג בפני נוטריון צרפתי השופט הישראלי יבחון האם צוואה זו הינה תקיפה וחלה גם על נכסי המנוח בישראל.

 

יש להבהיר כי הדין הצרפתי השתנה באופן מהותי בעקבות התקנה האירופאית החדשה מספר  650/2012  אשר נכנסה לתוקף בדין צרפתי החל מתאריך 17.8.2015.

כך, תקנת  האיחוד האירופי מאפשרת לכל תושב צרפת להחיל על עזבונו חוקי מדינה שאינה חברה באיחוד האירופי, בתנאי כי  למוריש יש זיקה לדין שהוא מחליט להחיל.

 לדוגמא: מי שמחזיק באזרחות  צרפתית ובאזרחות ישראלית יכול בהתאם לתקנה לבחור באופן מפורש בצוואה כי הדין הצרפתי לא יחול על עיזבונו ולבחור כי הדין הישראלי הוא הדין שיחול על עיזבונו, אפילו אם עורך הצוואה  איננו תושב ישראל בעת עריכתה או בעת פטירתו.

אפשרות זו פותחת למחזיקי דרכון צרפתי ודרכון ישראלי אפשרויות רבות שלא היו עד כה לתושבי צרפת : אפשרות להחיל את חופש הציווי שבדין הישראלי ולנטרל את כללי השריון בדיני הירושה הצרפתי (מנות משוריינות לילדים  או לנכדים).

כך, ניתנת זכות הבחירה לכל בעל אזרחות צרפתית ואזרחות ישראלית , אפילו אם הוא מתגורר בצרפת, להחיל את הדין הישראלי על נכסיו בישראל.

בחירה זו צריכה להיקבע בצורה של צוואה נוטריונית, צוואה העומדת בדרישות הדין הצרפתי ובהתאם לתקנה האירופאית, בה המצווה יקבע באופן מפורש כי ברצונו לשלול את הדין הצרפתי ולבחור בדין הישראלי כדין שיחול  על עיזבונו בארץ.

לנוכח ההבדלים בין הדין הצרפתי והישראלי בענייני ירושה, ובשל מורכבות הקביעה איזה דין יחול במקרים מסוימים, רצוי שעולים חדשים ותושבי חוץ המבקשים לערוך  צוואה ולתכנן את ירושתם, יבררו מהו הדין שיחול על העיזבון, והאם הוראות הצוואה שלהם תכובדנה לפי אותי דין. 

מומלץ כמובן כי צוואה של תושב צרפת החלה על נכסיו בישראל תיערך על ידי נוטריון או עורך דין המתמחה בדין צרפתי ובעיקר עורך דין שמכיר היטב את דיני הירושה הצרפתי ואת דרישותיה שלןהתקנה האירופאית החדשה.

 

מומלץ לכל בעל אזרחות כפולה דהיינו אזרחות צרפתית ואזרחות ישראלית לפנות לעורך דין ונוטריון המתמחה בתחום דיני ירושה בצרפת והמכיר היטב גם כן את הדין הישראלי.

 

נושאי המאמר:

ירושות בצרפת

דיני ירושה בצרפת

צוואה בצרפתית

חוות דעת בדין צרפתי

דין צרפתי ודין ישראלי 

 עיזבון של תושב צרפת